Spotkanie projektowe

W dniu 28.01.2019r. w siedzibie Konsultanta zostało przeprowadzone spotkanie dotyczące omówienia następujących zagadnień:

  • Wstępny projekt podziału nieruchomości
  • Przebieg linii rozgraniczających
  • Służebność przesyłu
  • Porozumień z Jednostkami samorządu terytorialnego
  • Zestawienia projektowanych elementów w branży energetycznej

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy oraz Projektanta Wykonawcy, Zamawiającego a także Konsultanta.

28 stycznia 2019