Rada Budowy nr 9

Rada Budowy nr 9 odbyła się w dniu 05.03.2019r. Podczas spotkania Inżynier Kontraktu dokonał oceny działań Wykonawcy przeprowadzonych w minionym okresie sprawozdawczym oraz podsumowania w zakresie brakujących uzgodnień formalnych i procedowanych spraw administracyjnych. Zaprezentowano analizę bieżącego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym oraz wykonanych Prac Projektowych, w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

5 marca 2019