Rada Budowy nr 8

Rada Budowy Nr 8 została przeprowadzona w dniu 05.02.2019r. Podczas spotkania dokonano prezentacji bieżących informacji o Kontrakcie, dotyczących aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym oraz wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Dokonano podsumowania w zakresie brakujących uzgodnień formalnych i procedowanych spraw administracyjnych. Inżynier Kontraktu dokonał oceny działań Wykonawcy przeprowadzonych w minionym okresie sprawozdawczym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

5 lutego 2019