Rada Budowy nr 24

Rada Budowy nr 24 odbyła się w dniu 07.07.2020 r.

 

7 lipca 2020