Rada Budowy nr 17

Rada Budowy Nr 17 została przeprowadzona w dniu 12.11.2019 r. w siedzibie Konsultanta (biuro budowy w Niemodlinie). Podczas spotkania dokonano prezentacji ogólnych informacji o Kontrakcie, analizy aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym jak i wykonanych Prac Projektowych oraz Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu, podsumowano sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

12 listopada 2019