Rada Budowy nr 13

Rada Budowy Nr 13 została przeprowadzona w dniu 09.07.2019 r. w siedzibie Zamawiającego. Podczas spotkania dokonano prezentacji ogólnych informacji o Kontrakcie, analizy aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym jak i wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu, podsumowano sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

9 lipca 2019