Rada Budowy nr 12

Rada Budowy nr 12 odbyła się w dniu 11.06.2019r.
Rada Budowy Nr 12 została przeprowadzona w dniu 11.06.2019 r. Głównym celem spotkania było podsumowanie działań Wykonawcy prowadzonych w miesiącu sprawozdawczym maju 2019r. Inżynier Kontraktu dokonał prezentacji oraz analizy aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, jak i wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Poruszone zostały tematy związane z toczącymi się procedurami administracyjnymi oraz uzgodnieniami formalnymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

11 czerwca 2019