Rada Budowy nr 11

Rada Budowy nr 11 odbyła się w dniu 07.05.2019r.
W dniu 07.05.2019 r. w siedzibie Zamawiającego została przeprowadzona Rada Budowy Nr 11. Podczas spotkania dokonano prezentacji ogólnych informacji o Kontrakcie, analizy aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym jak i wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu, podsumowano sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

7 maja 2019