Oddanie do użytkowania pierwszego fragmentu obwodnicy Niemodlina

W dniu 25 sierpnia 2021r. oddany został do użytku pierwszy fragment realizowanej obwodnicy Niemodlina, z którego kierowcy będą mogli korzystać na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Ruch został poprowadzony przez 1,5 kilometrowy odcinek trasy głównej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (tj. od km 10+000 do km 11+485), przez węzeł Sosnówka oraz łącznik Sosnówka, który za pomocą ronda turbinowego łączy się z istniejącą drogą krajową nr 46. Przełożenie ruchu na fragment obwodnicy pozwoli na zakończenie robót przewidzianych do zrealizowania na drodze wojewódzkiej DW435.
W rejonie udostępnionego odcinka cały czas będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe, dlatego na oddanym do użytku fragmencie obwodnicy Niemodlina obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h.

25 sierpnia 2021