Spotkanie projektowe

Spotkanie projektowe 21.09.2018 r. – Podczas spotkania omówiono tematy związane z uwagami Weryfikatora do Projektu Zagospodarowania Terenu w ramach Wstępnego projektu budowlanego, oraz kwestię przejazdu pojazdów nadgabarytowych przez obwodnicę. Dodatkowo poruszono tematy związane z projektem skomunikowania działek oraz projektem koncepcji oświetlenia.

21 września 2018