Spotkanie projektowe

W dniu 20.12.2018r. w siedzibie Konsultanta zostało przeprowadzone spotkanie dotyczące omówienia zagadnień z zakresu projektu branży elektroenergetycznej (m.in. występujące kolizje sieci elektroenergetycznej, lokalizacje poszczególnych obwodów zasilających, umowy przyłączeniowe). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy oraz Projektanta Wykonawcy, Zamawiającego a także Konsultanta.

20 grudnia 2018