Rada Budowy nr 6

Rada Budowy Nr 6 została przeprowadzona w dniu 12.12.2018 r. w siedzibie Zamawiającego. Inżynier Kontraktu dokonał prezentacji w zakresie analizy aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie terminowo-finansowym, jak i wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu, podsumowano sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

12 grudnia 2018