Rada Budowy nr 3

Rada Budowy Nr 3 została przeprowadzona w dniu 11.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Spotkanie dotyczyło analizy aktualnego stanu Kontraktu, w szczególności wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Dokonano podsumowania obecnego stanu zaawansowania w aspekcie terminowym, finansowym i rzeczowym Kontraktu oraz omówienia sprawozdania miesięcznego Wykonawcy.

11 września 2018