Rada Budowy nr 2

W dniu 07.08.2018 r. w siedzibie Zamawiającego – GDDKiA o/Opole odbyła się Rada Budowy Nr 2. Podczas spotkania dokonano prezentacji ogólnych informacji o Kontrakcie, analizy aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym jak i wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu, podsumowano sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

7 sierpnia 2018