PODWYKONAWCY:

Aktualny zakres robót

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP. BRANŻA
1. Przebudowa wodociągów W1, W2, W3, W4, W5, W6
Aktualny zakres  usług

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

L.P. BRANŻA
1. Prace projektowe
2. Prace branży geologicznej i geotechnicznej
3. Dokumentacja projektowa w zakresie branży geodezyjnej
4. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie opracowania materiałów do RDOŚ
5. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, przyłączy elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie koreferatu dla NN
6. Projekt budowlany wstępny, budowlany i wykonawczy obiektu inżynierskiego MGP30 wraz z nadzorem autorskim na budowie oraz konsultacje rozwiązań projektowych innych obiektów inżynierskich
7. Wykonanie opracowania w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (SZR), elementy PB w zakresie SZR, PW SZR, STWIORB, Przedmiar
8. Wykonanie części projektowej branży melioracyjnej, wykonanie operatu wodno-prawnego w zakresie całego zadania, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów na ciekach naturalnych, Projekt przebudowy rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i stawu hodowlanego
9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji geotechnicznej
10. Nadzór Przyrodniczy
11. Nadzór saperski
12. Kompleksowa obsługa geodezyjna
13. Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania środowiskowego
14. Kompleksowa usługa wycinki drzew wraz z karczowaniem i uprzątnięciem materiału drzewnego
15. Usługa w zakresie ochrony mienia
16. Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie badań betonu i zasypek mostowych
17. Usługi sprzętowe
18. Usługi sprzętowe
19. Usługi sprzętowe
20. Usługi transportowe oraz sprzętowe
21. Usługi transportowe oraz sprzętowe
22. Usługi transportowe
23. Usługi transportowe
24. Usługi transportowe
25. Usługi transportowe
26. Usługi sprzętowe
27. Usługi transportowe
28. Usługi transportowe
29. Usługi transportowe
30. Usługi montażu zbrojenia
31. Usługi transportowe
32. Usługi transportowe
Aktualny zakres dostaw

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP.

Zakres Umowy

1. dostawa betonu + pompowanie betonu
2. Dostawa kruszywa
3. Dostawa łożysk garnkowych

Podmiot będący zainteresowany sprawdzeniem czy znajduje się na liście zatwierdzonych podwykonawców może uzyskać taką informację u  Kierownika Projektu

(p. Zbigniew Sobala tel. 608-073-551)