PODWYKONAWCY:

Aktualny zakres robót

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP. BRANŻA
1.
Aktualny zakres dostaw i usług

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

L.P. BRANŻA
1. Prace projektowe
2. Prace branży geologicznej i geotechnicznej
3. Dokumentacja projektowa w zakresie branży geodezyjnej
4. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie opracowania materiałów do RDOŚ
5. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, przyłączy elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie koreferatu dla NN
6. Projekt budowlany wstępny, budowlany i wykonawczy obiektu inżynierskiego MGP30 wraz z nadzorem autorskim na budowie oraz konsultacje rozwiązań projektowych innych obiektów inżynierskich
7. Wykonanie opracowania w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (SZR), elementy PB w zakresie SZR, PW SZR, STWIORB, Przedmiar
8. Wykonanie części projektowej branży melioracyjnej, wykonanie operatu wodno-prawnego w zakresie całego zadania, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów na ciekach naturalnych, Projekt przebudowy rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i stawu hodowlanego
9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji geotechnicznej
10. Nadzór Przyrodniczy
11. Nadzór saperski
12. Kompleksowa obsługa geodezyjna
13. Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania środowiskowego
14. Kompleksowa usługa wycinki drzew wraz z karczowaniem i uprzątnięciem materiału drzewnego
15. Usługa w zakresie ochrony mienia
16. Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie badań betonu i zasypek mostowych
17. Usługi sprzętowe
18. Usługi sprzętowe
19. Usługi sprzętowe
20. Usługi sprzętowe
21. Usługi sprzętowe
22. Usługi sprzętowe
23. Usługi sprzętowe
24. Usługi sprzętowe
25. Usługi sprzętowe
26. Usługi sprzętowe
27. Usługi sprzętowe
28. Usługi sprzętowe
29. Usługi sprzętowe

Podmiot będący zainteresowany sprawdzeniem czy znajduje się na liście zatwierdzonych podwykonawców może uzyskać taką informację u  Kierownika Projektu

(p. Zbigniew Sobala tel. 608-073-551)