Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ / 299 000 000 zł 241 571 834,11 zł / CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46 / WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ 241 571 834,11 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU / 299 000 000 zł Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU / 299 000 000 zł WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ / 241 571 834,11 zł